Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

CN Kremnica & ŠKN Kremnica

Bratislava:
 1. Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, 831 01 Bratislava,
 
 2. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava,
     web: www.zsidrotarska.sk
 
 2. Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Odborné učilište pre žiakov so sluchovým
     postihnutím, Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26, 821 08 Bratislava,
     web: www.souspmba.edu.sk
 
Kremnica:
 1. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu, ČSA 183/1, 967 32 Kremnica,
     web: www.szscsakr.edu.sk
 
 2. Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Stredná priemyselná škola odevná
     pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím
     internátna, Odborné učilište internátne, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica,
     web: www.gymspmkr.edu.sk
 
Levoča:
 1. Spojená špeciálna škola internátna Jána Vojtaššáka, Kláštorská 24/a, Levoča 054 01,
     web: www.sssijvle.edu.sk
 
Lučenec:
 1. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, K .Supa 48, Lučenec, 984 03,
     web: www.zsisplc.svsbb.sk
 
Prešov:
 1. Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti, Červenica 114, 082 07, okr. Prešov,
     web: www.eszscervenica.sk
 
 2. Spojená špeciálna škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 080 01,
     web: www.spojenaskola.info
TOPlist
1 2 3 4 5
Nový príspevok
nick
text
Odpíšte číslo